Par pretendentu reģistrēšanu uz 1. klasi.

Iesniegums pretendenta reģistrēšanai

 

  1. Pēc bērna piecu gadu vecuma sasniegšanas, vecāki var iesniegt skolā pieteikumu par bērna reģistrēšanu pretendentu  rindā uz 1.klasi, norādot mācību gadu, kad bērns būs sasniedzis septiņu gadu vecumu.
  2. Iesniegumu var iesniegt parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot bērna dzimšanas apliecību un atsūtīt uz skolas e-pastu: plavniekups@riga.lv

         vai skolas e-adresi.

  1. Ja nav droša elektroniskā paraksta, tad jāsazinās ar skolu, piezvanot uz tālr. 67246868, jāvienojas par ierašanā laiku klātienē;

          lietvedības darba laiks darba dienās no plkst.8.00 līdz plkst. 16.00

  1. Reģistrējot bērnu klātienē, jāņem līdzi bērna dzimšanas apliecība un savs personu apliecinošs dokuments (pase vai EID karte).
  2. Portālā latvija.lv šis pakalpojums ir slēgts.
  3. Bērnu reģistrēšana pretendentu rindā uz tekošo mācību gadu notiek līdz 15.maijam ieskaitot: piemēram: ja bērnam jāuzsāk mācības 2023.gada 1.septembrī, tad reģistrācija pretendentu rindā jāveic līdz 2023.gada 15.maijam.
  4. Vecākiem informāciju par bērna uzņemšanu, skola nosūta uz vecāku norādīto e-pasta adresi piecu darba dienu laikā pēc 16.maija; gadījumā, ja mainās e-pasta adrese vai cita kontaktinformācija, lūgums par to laicīgi informēt skolu.
  5. Vecākiem 10 kalendāro dienu laikā jāsniedz skolai rakstveida atbilde.
  6. Bērnu uzņemšanas kārtība skolā ir noteikta ar Rīgas domes saistošiem noteikumiem Nr.137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.
  7. Informāciju par skolu mikrorajoniem iespējams uzzināt mikrorajonu informācijas sistēmā:

          https://katalogs-iksd.riga.lv/lv/izglitiba/mikrorajonu-informacijas-sistema