Iepirkumi

Iepirkuma plāns (2022.g.)

 

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Jāņa Grestes ielā 14 (iznomājamā platība 9,8 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 121 1289 044, nomas līgumu.

18.06.2019. Rīgas Pļavnieku pamatskola (iestāde) noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Jāņa Grestes ielā 14 (iznomājamā platība 9,8 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 121 1289 044,  nomas līgumu ar “Latvijas Mobilais Telefons” SIA, reģistrācijas Nr. LV50003050931, nomas maksa  - EUR 340,00 mēnesī, ar termiņu līdz 30.06.2024.