Par mums

Rīgas Pļavnieku pamatskolas misija:

„Droša, uz cieņu un sadarbību balstīta mācību vide, kurā ieinteresēti skolēni ir savas valsts patrioti un nodod nākamajām paaudzēm vienotas pasaules pieredzi un pamatvērtības, kas veicina skolēna personības izaugsmi”

  Rīgas Pļavnieku pamatskolas vīzija:

„Mūsdienīgā mācību procesā skolā organizēt radošu un aktīvu mācīšanos, kura norit cieņpilnā un emocionāli inteliģentā skolas kolektīvā, nodrošinot ikviena izaugsmi un vispusīgu attīstību”


Rīgas Pļavnieku pamatskolas HIMNA

(vārdi RPP skolēni, sk. Liene Maurīte /mūzika – sk. Liene Maurīte)

 1. Pulksten’s rīta stundu zvana,

Laiks uz skolu celties man.

Jaunus rītus zinību pilnus,

Pēcpusdienas draudzīgā lokā.

 1. Mēs mērojam ceļu gar deviņiem stāviem,

Kur Pļavnieku vēji zinības nes.

Labajā Daugavas krastā,

Man ir lemts skolā iet.

Piedz.    Tur Pļavniekos es mācos,

                Kur meža ieskauta skola.

                Rīgas Pļavnieku pamatskola

                Tā ir mūsu skola!

                Kļūstot gudrāks ikkatru dienu,

                Es mācīšos visu mūžu.


Rīgas Pļavnieku pamatskolā tiek realizēta Vispārējās pamatizglītības (1. - 9. klase) programma(programmas kods: 21011111) 

Rīgas Pļavnieku pamatskola darbu uzsāka 2011.gada 2.augustā.

Skolā strādā 71 kvalificēti pedagogi. Ir 35 klašu grupas.

Mūsu skolā ir droša vide. Darbojas pagarinātā dienas grupa un ir pieejams atbalsta personāls: sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, logopēds, psihologs, kā arī medmāsa. Skola nodrošināta ar mūsdienīgu sporta zāli un sporta inventāru, kas sniedz iespēju skolēniem aktīvi iesaistīties sporta nodarbībās un sacensībās.

Skola ir bagāta ar interešu izglītības pulciņu klāstu. Ir iespējams apmeklēt:

 • Basketbols
 • 1.- 4.klašu koris
 • Zēnu koris
 • 1. - 2.klašu tautu deju kolektīvs
 • 3. - 4.klašu tautu deju kolektīvs
 • 5. - 6.klašu tautu deju kolektīvs
 • Kokapstrāde
 • Keramika 1. – 7.klasēm
 • Netradicionālie rokdarbi 5. – 7.klasēm
 • Lego konstruēšana 1. – 4.klasēm
 • Informācijas tehnoloģiju apguve
 • Florbols
 • Zīmēšana, gleznošana 3. - 5.klase
 • Robotikas pulciņš