Rīgas Pļavnieku pamatskolā jau piekto mācību gadu tiek īstenots

EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA Projekts

“ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI”
(Nr. 8.3.2.2/16/I/001 jeb PVS ID 3712)

 Pedagogu un izglītojamo skaita izmaiņas  kopš 2017./2018. māc. g.

2020./2021. māc. g. skolā īstenotās aktivitātes mācību satura jomā:

  1. Apgūstamās prasmes darbam ar IKT
  2. “Dabas pētnieki”
  3. Darbs ar talantīgiem skolēniem matemātikā
  4. Datorikas nodarbības
  5. Nodarbības individualizētam mācību atbalstam ķīmijā
  6. Nodarbības individualizētam mācību atbalstam matemātikā

Nodarbību ciklā «Apgūstamās prasmes darbā ar IKT» izglītojamie attīsta izpratni par tehnoloģijām, cilvēka ikdienas dzīvi, saimniecisko darbību un vidi.

Video «Kas ir algoritms?» to varam parādīt katram interesentam!

https://eduriga-my.sharepoint.com/personal/glule_edu_riga_lv/Documents/Attachments/IKT_.mp4

 

Projektā atbalstāmās darbības
2021./2022. mācību gada un 2022./2023.mācību gada periodā

kom_pr