2020./2021. mācību gads

APSVEICAM UN LEPOJAMIES!

Rīgas vispārējās izglītības iestāžu 7. – 9. klašu skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē 2021.gadā

Dabaszinātņu, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību satura jomu sekcijā:

Rīgas Pļavnieku pamatskolas skolnieks Raivo Nerets (9.a klaseir apbalvots par iegūto 2.vietu (darba vadītāja sk. A. Nereta).


Runas_konkurss2


MelisaCelminaKuprovska

 

 

 


Rīgas pilsētas fizikas 71. olimpiādes 2. posmā:

 • Atzinība – Dāvis Freimanis (9.a klase)

Rīgas pilsētas bioloģijas 43. olimpiādes 2. posmā:

 • 2. vieta – Aleksis Ulmanis (9.a klase)
 • 3. vieta – Dorians Jakovļevs (9.b klase)

Sk. Aigai Neretai – izteikta pateicība par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!


Runa2


viz


2019./2020.m.g. APSVEICAM un LEPOJAMIES!

Rīgas vispārējās izglītības iestāžu 7. – 9. klašu skolēnu zinātniskās

pētniecības darbu konferences dalībnieku apbalvojumi 2020.gadā:

Dabaszinātņu mācību satura jomā: :

 • Rīgas Pļavnieku pamatskolas skolnieci Lindu Reitupi par iegūto 2.vietu.
 • Rīgas Pļavnieku pamatskolas skolnieci Emīliju Tralmaku par iegūto 3. vietu.

Tehnoloģiju mācību satura jomā: :

 • Rīgas Pļavnieku pamatskolas skolnieku Raivo Liepiņu par iegūto 3.vietu.

 

konk


 • Amanda Tūce (9.a klase) - Rīgas pilsētas vēstures 26. olimpiādes 2. posmā iegūta - ATZINĪBA.


uzdevumiLV


2018./2019.m.g. APSVEICAM un LEPOJAMIES!

Par sasniegumiem Rīgas vispārējās izglītības iestāžu 7. – 9. klašu skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē apbalvot ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes atzinības rakstu un balvu:

Valodu mācību satura jomas un literatūras sekcijā:

 • Amandu Lūsi – Rīgas Pļavnieku pamatskolas skolnieci;

Sociālā un pilsoniskā mācību satura jomā:

 • Artu Intaru Kubili Rīgas Pļavnieku pamatskolas skolnieku;
 • Linardu Ābelīti – Rīgas Pļavnieku pamatskolas skolnieku;
 • Katrīnu Sproģi – Rīgas Pļavnieku pamatskolas skolnieci.

 

Izteikt pateicību skolēnu zinātniskās pētniecības darbu vadītājiem par darbu ar talantīgajiem skolēniem!


Ik gadu pavasarī skolēni gatavojas Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta organizētajam Rīgas skolēnu skatuves runas konkursam. Konkurss tiek organizēts, lai veicinātu skolēnu radošo pašizpausmi, pilnveidotu skatuves runas kultūru un sekmētu interesi par latviešu un pasaules literatūras mantojumu.

Šī gada 5. un 6. martā Rīgas Pļavnieku pamatskolas  teātra pulciņa dalībnieces  Elīza Reboka un Emīlija Apiņa piedalījās konkursā. Dalībniekiem bija jāsagatavo vienu prozas un vienu dzejas darbu.

Konkurence bija liela. Konkursa žūrija vērtēja gan runātāja kontaktu ar klausītājiem, gan literārā darba domas atklāsmi, gan runas dikciju un artikulāciju.

2. – 3. klašu grupā piedalījās 49 konkursanti, no kuriem Elīza Reboka 7. vietā , II. pakāpes diploma (38,58 punkti).

4. – 6. klašu grupā piedalījās 56 konkursanti, no kuriem Emīlija Apiņa 9. vietā, II. pakāpes diploma (37,25 punkti).

sasniegumi_1624

No sirds lepojamies ar iegūtajiem rezultātiem!

 


Vest_olimp

 • Rīgas Latgales priekšpilsētas 4. klašu skolēnu konkursā "Pieskati uguni!" - atzinība /sk. G.Ļuļe/ 

​​2017./2018.m.g. APSVEICAM un LEPOJAMIES!

 • Linda Reitupe (7.c), Elīna Zeltiņa (7.b) - ATZINĪBA - vizuāli plastiskās mākslas konkurss "Nu tai Rīgā ieraudzīju..." (sk. S.Kuprovska)
 • 2. - 4.klašu keramikas pulciņam par darbu "Pļavnieku dziedātāji" - II pakāpes DIPLOMS (sk. S.Sokolova - Guščina)
 • Skolas skatuves runas konkurss

 • Rīgas pilsētas fizikas 68.olimpiādes 2.posms
  • ATZINĪBA - Andrejs Dāvis Umbrovskis (9.a klase)

 • Rīgas mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts 19.olimpiādes 2.posms
  • 2.vieta - Jurģis Barševskis (8.klase)
  • 3.vieta - Mareks Malaškins (8.klase)
  • 3.vieta - Sofija Jasinska (9.klase)
  • 3.vieta - Agnese Rozenberga (8.klase)
  • ATZINĪBA - Jānis Melbārdis (9.klase)

 • PATEICĪBA - Rīgas Pļavnieku pamatskolas teātra pulciņam "AUSTRAS KOKS"  un vadītājai I.Lintiņai-Lučkai par dalību Latvijas bērnu un jauniešu konkursā - festivālā "MĒS LATVIJAI 2017".

2016./2017.m.g.

 • Loreta Drulle 7.c klase - II pakāpe - Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkursā.

 • Ēriks Rasolovs 9.b klase - 3. vieta - Rīgas pilsētas fizikas 67. olimpiādes 2.posmā.
 • Agneta Rāte 9.b klase - 1. vieta - Rīgas pilsētas vēstures 23. olimpiādes 2.posma olimpiādē.
 • Paula Patrīcija Avotiņa 9.b klase - 1. vieta - Rīgas pilsētas vēstures 23. olimpiādes 2.posma olimpiādē.

 • Skolas Vizuālās mākslas olimpiādes rezultāti 

 • Rīgas vizuāli plastiskās mākslas konkurss - Gleznojumi uz zīda - "Augstu gaisā" - Sofija Jasinska 8.c klase - III vieta (sk.S.Kuprovska)


2015./2016.m.g.

 • 6. klašu komandu sacensībās "Vecpilsētas gudrinieki" - 3. vieta (R.Freimanis - 6.a, I.Laimīte - 6.b, K.Pacēviča, R.Salaks - 6.c klase)
 • Erudīcijas spēlē 9. klašu skolēniem GUDRS, VĒL GUDRĀKSSabīne Liepniece 9.a klase II vieta
 • Rīgas pilsētas vēstures 22. olimpiādes 2. posmā - Sabīne Liepniece 9.a klase II vieta
 • Rīgas pilsētas bioloģijas 38. olimpiādes 2. posmā - Sabīne Liepniece 9.a klase II vieta