Rīgas Pļavnieku pamatskolas misija: „Droša, uz cieņu un sadarbību balstīta mācību vide, kurā ieinteresēti skolēni ir savas valsts patrioti un nodod nākamajām paaudzēm vienotas pasaules pieredzi un pamatvērtības, kas veicina skolēna personības izaugsmi”

Rīgas Pļavnieku pamatskolas vīzija: „Mūsdienīgā mācību procesā skolā organizēt radošu un aktīvu mācīšanos, kura norit cieņpilnā un emocionāli inteliģentā skolas kolektīvā, nodrošinot ikviena izaugsmi un vispusīgu attīstību”


 • Skolas mājas lapas sadaļā Par mums / Skolas forma - jaunākā informācija par skolas formas pasūtīšanu.

 

   

  1

  SVARĪGA INFORMĀCIJA!

  1. Ievērojot Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”:

  • no 2020.gada 13.marta līdz 14.aprīlim izglītības iestādē tiek pārtraukta mācību procesa norise klātienē, nodrošinot mācības attālināti;
  • no 2020.gada 13.marta līdz 14.aprīlim tiek slēgts Rīgas Pļavnieku pamatskolas sporta komplekss.

  2. Sadarbības un komunikācijas iespējas no 2020.gada 13.marta līdz 14.aprīlim:

  • E - klases pasts;
  • Skolas e pasts: plavniekups@riga.lv
  • Ja rodas jautājumi, kurus nav iespējams atrisināt ar e - pasta starpniecību vai steidzamības kārtā nepieciešama tikšanās ar skolas administrācijas pārstāvjiem, tad lūgums vienoties par tikšanās laiku ar e - klases starpniecību vai zvanīt pa tālruni:

  Direktora vietnieki izglītības jomā tālrunis: 67246870

  Lietvedība un direktore tālrunis:67246868

  •  Ieeja skolas teritorijā no J.Grestes ielas puses

   

  1kl


  Marts

  No 16.03. - 20.03.2020. - PAVASARA BRĪVLAIKS SKOLĒNIEM!

  Tikumiskās audzināšanas pamatprincipu iedzīvināšana skolas ikdienā - 7.kl. skolēni un kl.audz. organizē pasākumu par LĪDZCIETĪBU.

  No 09.03. - 13.03.2020. akcija "Draudzīgais aicinājums" - grāmatu ziedošana skolas bibliotēkai (E.Ratniece)


  30.03.2020. - Iniciatīvas projekta "Latvijas skolas soma" ietvaros apmeklē Rīgas motormuzeja tehniski radošo darbnīcu "Vāja enerģija".

  28.03.2020.XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku lielkoncerta "Saule vija zelta rotu" dalībnieku atlases skate.

  27.03.2020. - Pieredzes apmaiņa un viesu uzņemšana no Oslo Nordpolen shhool (E.Dreimane)

  27.03.2020. - XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku lielkoncerta "Saule vija zelta rotu" dalībnieku atlases skate.

  23.03. - 25.03.2020. - PROJEKTU DIENAS!

  13.03.2020. - Iniciatīvas projekta "Latvijas skolas soma" ietvaros Rīgas Nacionālā Zooloģiskā dārza nodarbība "Dzīvnieki Latvijas dabā un kultūrā" (5.c kl.).

  13.03.2020. - Sākumskolas skolēnu teātra festivāls Ulbrokas vidusskolā (sk. R.Poga).

  12.03.2020. - Iniciatīvas projekta "Latvijas skolas soma" ietvaros skolas aktu zālē izrāde, nodarbība "Un atkal Nezinītis" (1. - 4.klases).

  12.03.2020. - 5. - 9. klašu Pavasara balle no plkst. 16.00 - 19.00.

  05.03.2020. - Skolēnu pašpārvaldes dalīnieku galda spēļu vakars no plkst.17.00 - 20.00 (sk. D.Karpušenko).

  05.03.2020.VPD DABASZINĪBĀS 6. KLASE

  04.03.2020. - Rīgas skolēnu skatuves runas konkurss 6. klases skolēniem (sk. R.Poga).

  Februāris

  No 10.02. - 14.02.2020. - papildus brīvlaiks 1. klašu skolēniem!

  28.02.2020. - Iniciatīvas projekta "Latvijas skolas soma" ietvaros apmeklē nodarbību "Cosmos ilūziju muzejā" (6.d klase)

  27.02.2020. - Iniciatīvas projekta "Latvijas skolas soma" ietvaros apmeklē nodarbību "Cosmos ilūziju muzejā" (6.b klase)

  27.02.2020. - VECĀKU DIENA:

  • tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem un klašu audz. no plkst. 16.00 - 17.00; no plkst. 18.00 - 19.00;
  • no plkst.17.00 - 18.00 lekcija

  27.02.2020. - VPD MATEMĀTIKĀ 6. KLASE

  26.02.2020. - VPD MATEMĀTIKĀ 3. KLASE

  25.02.2020. - Iniciatīvas projekta "Latvijas skolas soma" ietvaros apmeklē nodarbību "Cosmos ilūziju muzejā" (6.a klase)

  21.02.2020. - MMC JUNIOR matemātikas konkurss 1. - 2.klašu skolēniem

  21.02.2020. - Iniciatīvas projekta "Latvijas skolas soma" ietvaros Kr.Barona muzeju nodarbību "Meža un mājdzīvnieki latviešu folklorā un literatūrā" apmeklējums (2.a klase)

  20.02.2020. - Iniciatīvas projekta "Latvijas skolas soma" ietvaros Kr.Barona muzeju nodarbību "Meža un mājdzīvnieki latviešu folklorā un literatūrā" apmeklējums (2.c klase)

  20.02.2020. - VPD LATVIEŠU VALODĀ 3. KLASE

  19.02.2020. - Florbols 6.- 7.kl. zēni

  19.02.2020. - Iniciatīvas projekta "Latvijas skolas soma" ietvaros Kr.Barona muzeju nodarbību "Meža un mājdzīvnieki latviešu folklorā un literatūrā" apmeklējums (2.b klase)

  19.02.2020. - VPD LATVIEŠU VALODĀ 6. KLASE

  18.02.2020.- Iniciatīvas projekta "Latvijas skolas soma" ietvaros Kr.Barona muzeju nodarbību "Meža un mājdzīvnieki latviešu folklorā un literatūrā" apmeklējums (2.d klase)

  17.02.2020. - Iniciatīvas projekta "Latvijas skolas soma" ietvaros LNO nodarbību "Parole: BBB jeb baleta burziņš bērniem" apmeklējums (3.d, 4.kl. skolēni)

  14.02.2020. - Valsts matemātikas olimpiāde 3. posms (5. - 9.klase)

  12.02.2020. - Matemātikas konkursa "Tik vai cik?" 3.kārta

  11.02.2020.- Tautas bumba 4.- 5.kl. meitenēm

  11.02.2020. - 3. klašu diagnosticējošā darba ar kombinētu saturu latviešu val. (mutvārdu daļa)

  07.02.2020. - pasākums 1.klašu skolēniem "100 dienas skolā"

  06.02.2020. - Iniciatīvas projekta "Latvijas skolas soma" ietvaros R.Sutas un A.Beļcovas muzejnodarbība "Stila jēdziens dzīvē" (5.d klase)

  05.02.2020. - Tautas bumba 4.- 5.kl. zēniem

  04.02.2020. - Rīgas pilsētas olimpiāde ķīmijā

  03.02. - 07.02.2020. - 6. klašu diagnosticējošā darba latviešu val. (mutvārdu daļa)

  Janvāris

  Tikumiskās audzināšanas pamatprincipu iedzīvināšana skolas ikdienā - Drosme (8.klašu skolēni un klases audzinātājas)

  31.01.2020. - Tautas deju kolektīvu skate (plkst. 14.00 skolas aktu zālē)

  31.01.2020. - valsts olimpiāde matemātikā (2.posms)

  22.01.2020. - valsts olimpiāde bioloģijā (3.posms)

  17.01.2020. - valsts olimpiāde fizikā (2.posms)

  16.01.2020. - Jaungada balle 5. - 9. klasēm

  13.01.2020. - valsts olimpiāde latviešu valodā un literatūrā (2.posms)

  09.01.2020. - 5.- 9. klašu skolas matemātikas olimpiāde

  Decembris

  Ziemas brīvdienas – no 2019. gada 23. decembra līdz 2020. gada 3. janvārim.

  20.12.2019. - LIECĪBU IZSNIEGŠANA.                                               2

  19.12.2019. - Ziemassvētku Rūķu gadatirgus.

  18.12.2019. - Ziemassvētku balle 5. - 9. klašu skolēniem.

  17.12.2019. - Ziemassvētku koncerts skolas aktu zālē plkst. 15.00.

  10.12.2019. - Projekta "Durvis" 2.seminārs "Atbalsta sniegšana jauniebraucēju integrācijai skolas vidē" (E.Dreimane, A.Līpenīte).

  04.12.2019. - Matemātikas konkurss "Tik vai cik?" 4. klašu skolēniem.

  03.12.2019.Radošā darbnīca (mājturības kabinetā) 5. - 9. klašu skolēniem.

  02.12.2019. - Radošā darbnīca (mājturības kabinetā) 1. - 4. klašu skolēniem.

  Novembris

   

  l

  28.11.2019. - Meridian matemātikas konkurss 3. - 9.klasēm.  

  26.11.2019. - Rīgas pilsētas skolu vizuāli plastiskās mākslas izstāde - "Tradicionālās kultūras mantojums - Dižkoku tēls" apbalvošanas pasākums. Konkursa rezultāti.

  20.11.2019. - Basketbola sacensības meitenēm (6. - 7.klase).

  15.11.2019. - PROJEKTU DIENA - VALSTS SVĒTKI

  12.11.2019. - stafetes "Drošie un veiklie" (4. - 5.klase).

  11.11.2019. - svecīšu iedegšana pie skolas Lāčplēša dienas piemiņai plkst.18.00.

  05.11.2019. -  iniciatīvas projekta "Latvijas skolas soma" ietvaros gleznotājas A.Princes un D.Krūmiņas mākslas studijas nodarbības (3.a, 4.a, 4.b klase).

  05.11.2019. - VECĀKU DIENA:

  • plkst. 17.30 - skolas aktu zālē lekcija "Prasmes un iemaņas, veidojotpozitīvu uzvedību";
  • plkst. 18.15 - 20.15 - tikšanās ar priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem.

  01.11.2019. - iniciatīvas projekta "Latvijas skolas soma" ietvaros I.Ziedoņa fonda "Viegli" radošās nodarbības (7.b, 7.c klase).

   

  Oktobris

  No 21. oktobra līdz 25. oktobrim skolēnu rudens brīvdienas

  rudens

  31.10.2019. - skolas latviešu valodas olimpiāde 8., 9. klašu skolēniem

  19.10.2019. - 3. atklātā matemātikas olimpiāde 3. klašu skolēniem 40. vidusskolā

  17.10.2019. - PROJEKTU DIENA - tēma - KARJERA

  13.10. - 15.10.2019. - "Erasmus+" projekts Roterdamā (pārstāv projekta dalībnieki)

  11.10.2019. - 4. klašu skolēniem Matemātikas olimpiāde "Tik vai...Cik?"

  07.10. - 11.10.2019. - LABO DARBU NEDĒĻA

  04.10.2019. - Skolotāju dienai veltīts pasākums

  02.10.2019. - Tikumu aktualizēšanas pasākums 2. - 4.klasēm.

  01.10.2019. - Tikumu aktualizēšanas pasākums 5. - 8.klasēm.

  Septembris

  27.09.2019. - Iesvētības 1. klašu skolēniem.

  25.09.2019. - Latgales priekšp. skolu sacensības futbolā. 8. - 9. klase (zēni), plkst.13.00

  20.09.2019. - OLIMPISKĀ DIENA

  08.09.2019. - Latgales priekšp. skolu sacensības futbolā. 6. - 7. klase (zēni), plkst.13.00

  11.09.2019. - Latgales priekšp. skolu sacensības futbolā. 4. - 5. klase (zēni), plkst.13.00

  02.09.2019. - ZINĪBU DIENA

  Augusts

  29.08.2019. - 2019./2020. m.g. 1. klašu skolēnu vecāku klases sapulce plkst. 18.00:

  • 1.a klase 130.kab.
  • 1.b klase 224.kab.
  • 1.c klase 326.kab.
  • 1.d klase 319.kab.
  Maijs

  cerini

  31.05.2019. - Absolventu basketbola turnīrs plkst. 17.00.

  31.05.2019. - LIECĪBU IZSNIEGŠANA.

  30.05.2019. - Talantu konkurss.                                                                                      

  30.05.2019. - Sporta diena sākumskolas skolēniem.

  29.05.2019. - EKSĀMENS svešvalodā 9. klasei.

  22.05.2019. - 2019./2020. m.g. 1. klašu skolēnu vecāku sapulce skolas aktu zālē plkst. 18.00.

  22.05.2019. - EKSĀMENS latviešu valodā 9. klasei.

  20.05.2019. - Skolas padomes sanāksme plkst. 18.00.

  17.05.2019. - PĒDĒJAIS ZVANS 9. KLASEI.

  16.05.2019. - iniciatīvas \"Latvijas skolas soma\" ietvaros 1.d klase apmeklē Salaspils Botāniskā dārza radošās nodarbības.

  15.05.2019. - iniciatīvas \"Latvijas skolas soma\" ietvaros 1.c klase apmeklē Salaspils Botāniskā dārza radošās nodarbības.

  14.05.2019. - Starptautiskajai ģimenes dienai veltīts koncerts skolas aktu zālē plkst. 15.00.

  09.05. - 10.05.2019. - \"Erasmus+\" projekta \"Kopīgi risinājumi priekšlaicīgas skolas pamešanas novēršanai\" dalībnieku uzņemšana no Oslo un Roterdamas.

  09.05.2019. - iniciatīvas \"Latvijas skolas soma\" ietvaros 1.b klase apmeklē Salaspils Botāniskā dārza radošās nodarbības.

  08.05.2019. - Olimpiskās stafetes 6. - 9. klasei.

  08.05.2019. - iniciatīvas \"Latvijas skolas soma\" ietvaros 1.a klase apmeklē Salaspils Botāniskā dārza radošās nodarbības.

  03.05.2019. -plkst. 13.15 - \"Baltā galdauta svētki\".

  Aprīlis - Spodrības mēnesis

  26.04.2019. - iniciatīvas \"Latvijas skolas soma\" leļļu izrādes \"Sapņu kuģis\" apmeklējums (2. klašu skolēni).

  25.04.2019. - Rīgas vispārējās izglītības iestāžu 7. - 9. klašu skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferences II posms (sk.S.Spalva).

  25.04.2019. - ESF projekta \"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai\" ietvaros 7. - 9. klases skolēniem programma \"Optikas eksperimenti\" 3.daļa.

  24.04.2019. - iniciatīvas \"Latvijas skolas soma\" ietvaros  tikšanās ar režisoru A. Ekštetu \"Kā uzņemt savu filmu?\" (9. klašu skolēni).

  18.04.2019. - iniciatīvas \"Latvijas skolas soma\" ietvaros  LNVM \" Gatavošanās eksāmenam\" apmeklējums (9. klašu skolēni).

  17.04.2019. - Latgales priekšpilsētas sacensības florbolā 4. - 5. klases zēni.

  17.04.2019. - VECĀKU DIENA no plkst.17.30 - 19.30

  • plkst.17.00 - skolas teātra \"Austras koks\" izrāde vecākiem \"Maināmies!\";
  • no plkst.17.30 - 19.30 - tikšanās ar skolotājiem.

  17.04.2019. - iniciatīvas \"Latvijas skolas soma\" ietvaros  \"Stikla mākslas\" radošās nodarbības apmeklējums (6. klašu skolēni).

  16.04.2019. - iniciatīvas \"Latvijas skolas soma\" ietvaros  \"Stikla mākslas\" radošās nodarbības apmeklējums (7. klašu skolēni).

  15.04.2019. - Latgales priekšpilsētas 1. - 4. klašu koru skate \"Rīgas gailis 2019\".

  12.04.2019. - skolas teātra \"Austras koks\" pasākums \"Lieldienas gaidot!\" (sākumskola).

  11.04.2019. - ESF projekta \"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai\" ietvaros 7. - 9. klases skolēniem programma \"Optikas eksperimenti\" 2.daļa.

  11.04.2019. - iniciatīvas \"Latvijas skolas soma\" ietvaros SIA \"Namdara darbnīca\" apmeklējums (2. klašu skolēni).

  10.04.2019. - skolas latviešu valodas olimpiāde 1. - 4. klasei

  10.04.2019. - iniciatīvas \"Latvijas skolas soma\" ietvaros bērnu zinātniskā centra \"Tehnoannas pagrabi\" apmeklējums (5.c un 5.d klase).

  09.04.2019. - iniciatīvas \"Latvijas skolas soma\" ietvaros bērnu zinātniskā centra \"Tehnoannas pagrabi\" apmeklējums (5.a un 5.b klase);

                     -  iniciatīvas \"Latvijas skolas soma\" ietvaros \"Kino muzeja\" apmeklējums (8. klašu skolēni).

  03.04.2019. - Adaptācijas nodarbības nākamajiem pirmklasniekiem no plkst. 17.00 līdz 18.00.

  01., 02., 03.04.2019. - PROJEKTU DIENAS

   Marts

   No 11.03. - 15.03.2019. SKOLĒNU PAVASARA BRĪVLAIKS

   27.03.2019. 2019./2020.m.g. 1.klašu vecākiem - saruna/lekcija \"Skolēna lasītprasme un mācību sasniegumi\" no plkst. 17.00 - 18.00 skolas aktu zālē (sk. A.Krieķis)

   27.03.2019. - Adaptācijas nodarbības nākamajiem pirmklasniekiem no plkst. 17.00 līdz 18.00.

   26, 27.03.2019. - iniciatīvas \"Latvijas skolas soma\" ietvaros \"Laimas šokolādes muzeja\" apmeklējums (3.klašu skolēni).

   21.03.2019. - Projekta \"Sporto visa klase\" pasākums Ķekavas vidusskolā (3.b klase), sk.I.Zāģere, I.Šņepste

   21.03.2019. - Starptautiskais matemātikas konkurss \"Ķengurs\" 2. - 9. klases.

   20.03.2019. - Adaptācijas nodarbības nākamajiem pirmklasniekiem no plkst. 17.00 līdz 18.00.

   13.03.2019. - Adaptācijas nodarbības nākamajiem pirmklasniekiem no plkst. 17.00 līdz 18.00.

   07.03.2019. - lasīšanas pēcpusdiena skolas bibliotēkā 3.b un 3.c klasei.

   07.03.2019.- Diagnosticējošais darbs DABASZINĪBĀS 6.klasei.

   06.03.2019. - Adaptācijas nodarbības nākamajiem pirmklasniekiem no plkst. 17.00 līdz 18.00.

   05.03.2019. - lasīšanas pēcpusdiena skolas bibliotēkā 3.a klasei.

   Februāris

   Kultūras metodiskās komisijas mēnesis

   04.02 - 08.02.2019. - papildus brīvlaiks 1. klašu skolēniem

   28.02.2019. - Instrumentālmūzikas izpildītāju konkurss \"Lai skan!\"

   27.02.2019. - Adaptācijas nodarbības nākamajiem pirmklasniekiem no plkst. 17.00 līdz 18.00.

   27.02.2019.- Diagnosticējošais darbs MATEMĀTIKĀ 3.klasei.

   26.02.2019.- Diagnosticējošais darbs MATEMĀTIKĀ 6.klasei.

   26.02.2019. - VECĀKU DIENA no plkst. 17.30 - 19.30

   • no plkst. 17.30 - 18.15 - Rīgas pašvaldības policijas lekcija par aktualitātēm. 
   • no plkst. 17.30 - 18.15 - saruna/lekcija \"Skolēna lasītprasme un mācību sasniegumi\".
   • no plkst. 18.15 - 19.30 tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem.

   21.02.2019. Diagnosticējošais darbs LATVIEŠU VALODĀ 3.klasei.

   20.02.2019. - Latgales priekšpilsētas sacensības FLORBOLĀ 6. - 7.klašu zēniem.

   20.02.2019. Diagnosticējošais darbs LATVIEŠU VALODĀ 6.klasei.

   19.02.2019. - Vizuālās mākslas olimpiāde.

   13.02.2019. - Sacensības \"Tautas bumbā\" 4. - 5.klašu meitenēm.

   13.02.2019. - Valentīndienas diskoballe.

   08.02.2019. - Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 5. - 9.klašu skolēniem.

   06.02.2019. - Vācu valodas pēcpusdiena 5.klasei.

   06.02.2019. - Sacensības \"Tautas bumbā\" 4. - 5.klašu zēniem.

   05.02.2019. - Ķīmijas olimpiāde 2.posms.

   05.02.2019. Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu 3.klasei (latviešu valoda MUTVĀRDU DAĻA).

   04.02.2019. - Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiāde (EUSO) 9.klašu skolēniem.

   01.02.2019. - pasākums 1.klašu skolēniem - 100 dienas skolā.

   Janvāris

   Valodu MK metodiskais mēnesis

   28.01.2019.- \"Spelling bee\" - 4.klases skolēniem (sk. K.Siveca, I.Akopjana)

   24.01.2019.- 6. - 9.klašu skolēnu krievu valodas olimpiāde (sk. I.Tarasova. V.Granta)

   18.01.2019.- Barikāžu aizstāvju atceres dienai veltīts pasākums (Radošā grupa)

   18.01.2019. - Fizikas olimpiāde 8. - 9. klasēm

   11.01.2019. - Vēstures olimpiāde 8. - 9. klasēm