Jump to Navigation

Par mums

 


Rīgas Pļavnieku pamatskola – konkurētspējīga skola Rīgā, kas nodrošina kvalitatīvu pamatizglītību un sniedz iespēju jaunietim iegūt nepieciešamās zināšanas un pamatprasmes sabiedriskajai un personiskajai dzīvei.

Rīgas Pļavnieku pamatskolā tiek realizēta Vispārējās pamatizglītības (1. - 9. klase) programma (programmas kods: 21011111) un Vispārējās pamatizglītības (1. – 9. klase) matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziena programma (programmas kods: 21013111). 

Rīgas Pļavnieku pamatskola darbu uzsāka 2011.gada 2.augustā.

Skolā strādā 58 kvalificēti pedagogi. Ir 26 klašu grupas.

Mūsu skolā ir droša vide. Darbojas pagarinātā dienas grupa un ir pieejams atbalsta personāls: sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, logopēds, psihologs, kā arī medmāsa. Skola nodrošināta ar mūsdienīgu sporta zāli un sporta inventāru, kas sniedz iespēju skolēniem aktīvi iesaistīties sporta nodarbībās un sacensībās.

Skola ir bagāta ar interešu izglītības pulciņu klāstu. Ir iespējams apmeklēt:

 • Basketbols
 • 1.-4.klašu koris
 • Zēnu koris 2.- 7.klasēm
 • 5. - 9.klašu koris
 • 1. - 2.klašu tautu deju kolektīvs
 • 3. - 4.klašu tautu deju kolektīvs
 • 5. - 9.klašu tautu deju kolektīvs
 • Floristika 5.-7.klasēm
 • Teātra pulciņš 2. – 9.klasēm
 • Keramika 1. – 7.klasēm
 • Tradicionālie rokdarbi 5. – 7.klasēm
 • Lego konstruēšana 1. – 4.klasēm
 • Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
 • Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
 • Žurnālistika/Skolas avīze
 • Teniss
 • Datorapmācība
 • Florbols

2014./2015. m.g. 1., 2., 3.klašu skolēnu formu (veste ) iespējams pasūtīt firmas SIA Marlen Style, Miera ielā 41, t.: 66209052.


 

 

 

 Main menu 2

by Dr. Radut.