Jump to Navigation

Par mums

27.08.2014. plkst.18.00 - 2014./2015.m.g. 1.klašu vecāku sapulces.


Iepriekš pasūtītās vestes iespējams saņemt 4. augustā no plkst.18.00 - 19.00 

Rīgas Pļavnieku pamatskolā.

Būs iespēja vestes arī pasūtīt.


Rīgas Pļavnieku pamatskola – konkurētspējīga skola Rīgā, kas nodrošina kvalitatīvu pamatizglītību un sniedz iespēju jaunietim iegūt nepieciešamās zināšanas un pamatprasmes sabiedriskajai un personiskajai dzīvei.

Rīgas Pļavnieku pamatskolā tiek realizēta pamatizglītības programma (programmas kods: 21011111).

Rīgas Pļavnieku pamatskola darbu uzsāka 2011.gada 2.augustā.

Skolā strādā 55 kvalificēti pedagogi. Ir 25 klašu grupas.

Mūsu skolā ir droša vide. Darbojas pagarinātā dienas grupa un ir pieejams atbalsta personāls: sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, logopēds, psihologs, kā arī medmāsa. Skola nodrošināta ar mūsdienīgu sporta zāli un sporta inventāru, kas sniedz iespēju skolēniem aktīvi iesaistīties sporta nodarbībās un sacensībās.

Skola ir bagāta ar interešu izglītības pulciņu klāstu. Ir iespējams apmeklēt:

 • Basketbols
 • 1.-4.klašu koris
 • Zēnu koris 3.- 6.klasēm
 • 5. - 9.klašu koris
 • 1. - 2.klašu tautu deju kolektīvs
 • 3. - 4.klašu tautu deju kolektīvs
 • 5. - 9.klašu tautu deju kolektīvs
 • Floristika 5.-7.klasēm
 • Teātra pulciņš 2. – 9.klasēm
 • Keramika 1. – 7.klasēm
 • Tradicionālie rokdarbi 5. – 7.klasēm
 • Lego konstruēšana 1. – 4.klasēm
 • Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
 • Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
 • Žurnālistika/Skolas avīze
 • Teniss
 • Datorapmācība

2014./2015. m.g. 1., 2., 3.klašu skolēnu formu (veste ) iespējams pasūtīt firmas "Mar @Len" birojā trešdienās no 9:30 - 16:30, Klijāna ielā 2d, t: 29845990.


 

 

 

 Main menu 2

by Dr. Radut.