Aktualitātes

Rīgas Pļavnieku pamatskolas misija: „Droša, uz cieņu un sadarbību balstīta mācību vide, kurā ieinteresēti skolēni ir savas valsts patrioti un nodod nākamajām paaudzēm vienotas pasaules pieredzi un pamatvērtības, kas veicina skolēna personības izaugsmi”

Rīgas Pļavnieku pamatskolas vīzija: „Mūsdienīgā mācību procesā skolā organizēt radošu un aktīvu mācīšanos, kura norit cieņpilnā un emocionāli inteliģentā skolas kolektīvā, nodrošinot ikviena izaugsmi un vispusīgu attīstību”

Aprīlis

  APRĪLIS - SPODRĪBAS NEDĒĻA (klases telpu sakopšana un noformēšana)

  • 29.04.17. - Deju lielkoncerts "Trejdeviņi gaismas tilti".
  • 26.04.17. - 7. - 8. klašu skolēnu grupas pieredzes barauciens uz Ventspils 1. pamatskolu.
  • 21.04.17. - RD Labklājības departamenta lekcija 9. klašu skolēniem par sabalansētu uzturu pirms eksāmeniem (lektore L.Sondore).
  • 19.04.17. - VECĀKU DIENA no plkst.18.00 - 19.30. Tikšanās ar priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem.
  • 18.04.17. - Projekta "Saki Nē naida runai" - lekcija 8. - 9. klašu skolēniem (foto)
  • 10.04.17. - 11.04.17. - PROJEKTA DIENAS SKOLĀ.
  • 05.04.17. - Koru skate.