Jump to Navigation

Aktualitātes

Rīgas Pļavnieku pamatskolas misija: „Droša, uz cieņu un sadarbību balstīta mācību vide, kurā ieinteresēti skolēni ir savas valsts patrioti un nodod nākamajām paaudzēm vienotas pasaules pieredzi un pamatvērtības, kas veicina skolēna personības izaugsmi”

Rīgas Pļavnieku pamatskolas vīzija: „Mūsdienīgā mācību procesā skolā organizēt radošu un aktīvu mācīšanos, kura norit cieņpilnā un emocionāli inteliģentā skolas kolektīvā, nodrošinot ikviena izaugsmi un vispusīgu attīstību”


Februāris

13.02.17. - 17.02.2017. papildus BRĪVLAIKS 1. KLAŠU skolēniem!

 • 28.02.17.Diagnostikas darbs 6. klasei MATEMĀTIKĀ.
 • 23.02.17.Diagnostikas darbs 3. klasei LATVIEŠU VALODĀ (rakstu daļa).
 • 22.02.17. - plkst. 17.00 - Adaptācijas nodarbība 2017./2018. m.g. topošajiem 1. klašu skolēniem.
 • 22.02.17. Diagnostikas darbs 6. klasei LATVIEŠU VALODĀ.
 • 21.02.17.Diagnostikas darbs 8. klasei MATEMĀTIKĀ.
 • 20.02.17. - VECĀKU DIENA no plkst.18.00 - 19.30
 • 16.02.17.Diagnostikas darbs 9. klasei DABASZINĪBĀS.
 • 15.02.17. - plkst. 17.00 - Adaptācijas nodarbība 2017./2018. m.g. topošajiem 1. klašu skolēniem.
 • 15.02.17. - Diagnostikas darbs 3. klasei mācībvalodā (LATVIEŠU VALODĀ) - MUTVĀRDU daļa.
 • 10.02.17. - Ābecīšu svētki 1. klašu skolēniem.
 • 08.02.17. - plkst. 17.00 - Adaptācijas nodarbība 2017./2018. m.g. topošajiem 1. klašu skolēniem.
 • 01.02.17. - plkst. 17.00 - Adaptācijas nodarbība 2017./2018. m.g. topošajiem 1. klašu skolēniem.
Main menu 2

by Dr. Radut.