2020./2021. mācību gads APSVEICAM UN LEPOJAMIES!

Rīgas Centra humanitārās vidusskolas organizētais daiļrunātāju konkursā angļu valodā 4. klašu skolēniem "My favourite season",

mūsu skolas dalībnieces:

4.c - Elīza Reboka ieguva - 1. vietu;

4.d - Keita Koka ieguva - 2. vietu.


2017./2018. mācību gads APSVEICAM UN LEPOJAMIES!

  • Ričards Jansons (8.c) - Rīgas pilsētas angļu valodas olimpiādē 8.klašu skolēniem ieguva 97 p. no 123 iespējamiem (sk. S.Jirgensone)
  • Inese Laimīte (8.b) - Rīgas pilsētas angļu valodas olimpiādē 8.klašu skolēniem ieguva 90 p. no 123 iespējamiem (sk. J.Voina)

SKOLAS krievu valodas olimpiādes rezultāti


2016./2017. mācību gads

  • Sailensa Ločemele 8.a klase - 2. vieta - Rīgas pilsētas vācu valodas 47. olimpiādē un 3. vieta olimpiādes 3.posmā (mutiskajā daļā); (sk. I. Hveženko).

2015./2016. mācību gads 

  • Linda Dreijere 8.b klase - 3. vieta - Rīgas pilsētas 8.klašu skolēnu angļu valodas olimpiādē (sk. I. Berezņaka).

 


Skolas 5. - 9. klašu angļu valodas olimpiādes uzvarētāji:       

Vārds, uzvārds Klase Vieta
Arvis Pugačs 5.c 1.vieta
Sabīne Liepniece 5.a 2.vieta
Rainers Mauriņš 5.a 3.vieta
Lauris Freimanis 6.a 1.vieta
Markuss Ivaško 6.c 2.vieta
Haralds Makbets 6.a 3.vieta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolas 5. - 9. klašu vācu valodas olimpiādes uzvarētāji:      

Vārds, uzvārds Klase Vieta
Austra Kārkliņa 6.a 1.vieta
Edīte Mitrevica 6.a 2.vieta
Linda Medjankina 6.c 3.vieta