SPORTA KOMPLEKSA IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 2019

Pļavnieku pludmales volejbola kauss (nolikums)

“Ātruma trases” nolikums

Foto

 

Rīgas Pļavnieku pamatskolas sporta kompleksa sniegto pakalpojumu cenrādis

Saskaņā ar Rīgas domes 2012.gada 6.novembra lēmumu Nr.5456 (Rīgas domes 17.08.2017. lēmuma Nr.48 redakcijā) ”Par Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta un tā padotībā esošo iestāžu maksas pakalpojumiem”.

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Vienība Cena, EUR ar PVN
1. Telpas    
1.1. Sporta zāle 1 stunda 23.50
1.2 Mazā sporta zāle 1 stunda 14.63
2. Āra sporta laukumi    
2.1. Futbola laukums ar mākslīgo segumu, kas pildīts ar gumijas granulām (2400 m2) 1 stunda 36.30
2.2. Stadions 1 stunda 31.30
2.3. Sporta laukums (āra) 1 stunda 18.15
3. Inventāra izmantošana    
3.1. Apskaņošanas tehnika pasākumiem 1 stunda 41.32
3.3. Skrituļslidas ar aizsargkomplektu (ķivere, roku, ceļu) 1 stunda 2.40
3.5. Tenisa rakete un bumbiņa 1 stunda 2.13
3.6. Basketbola, volejbola, pludmales volejbola vai futbola bumba 1 stunda 0.70

 

Iznomājot telpas, laukumus vai inventāru nepieciešams iesniegt administratoram – personu apliecinošu dokumentu (e-karti, skolēnu apliecību, tiesības, pasi, utt.)

  • Sīkāka informācija par inventāra izcenojumiem iespējams iepazīties pie sporta kompleksa administratora
  • Atslēgas no multifunkcionālā laukuma un inventāra noma pieejama pie administratora
  • Sīkāka informācija par nomas nosacījumiem plavniekups@riga.lv, mob.tel. 23271037