Rīgas Pļavnieku pamatskolas misija: „Droša, uz cieņu un sadarbību balstīta mācību vide, kurā ieinteresēti skolēni ir savas valsts patrioti un nodod nākamajām paaudzēm vienotas pasaules pieredzi un pamatvērtības, kas veicina skolēna personības izaugsmi”

Rīgas Pļavnieku pamatskolas vīzija: „Mūsdienīgā mācību procesā skolā organizēt radošu un aktīvu mācīšanos, kura norit cieņpilnā un emocionāli inteliģentā skolas kolektīvā, nodrošinot ikviena izaugsmi un vispusīgu attīstību”


Skolas mājas lapas sadaļā Par mums / Skolas forma - jaunākā informācija par skolas formas pasūtīšanu.


 • Microsoft Office 365 licences iegūšana privātai lietošanai (instrukcija)

1sept


  att1Att2

 

Video pieejams šeit: https://www.youtube.com/watch?v=eq1HU2-4j4s


                                                                                             

Bērnu pieteikšana un uzņemšana 1. klasēs (plakāts)

pirmklasniekiem_.jpg

*http://m.likumi.lv/doc.php?id=272231

Video materiāls https://www.youtube.com/watch?v=lHZ47gosNE0&t=2s , kurā RD IKSD Vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāja stāsta “soli pa solim”, kā pieteikt un kā tiek uzņemti bērni Rīgas skolu 1. klasēs.


 

 

Buklets

Septembris
 • 27.09.2023. -Latgales priekšpilsētas sacensības futbolā plkst.14.00 8.- 9.klasei
 • 20.09.2023. -Latgales priekšpilsētas sacensības futbolā plkst.14.00 6.-7.klasei
 • 18.09.2023. - Skolas padomes sanāksme aktu zālē plkst.18.00
 • 13.09.2023. -Latgales priekšpilsētas sacensības futbolā plkst.14.00 4.-5.klasei
 • 12.09.2023.1. un 2.klases skolēniem “Dinamiskās pauzes”     
Maijs
 • 31.05.2023.Liecību izsniegšana 1. - 8. klašu skolēniem plkst. 9.00!
 • 30.05.2023. Mācību gada noslēguma pasākums “Rīgas Pļavnieku pamatskolas lepnums” skolas aktu zālē plkst.13.15
 • 29., 30.05.2023. - EKSĀMENS LATVIEŠU VALODĀ 9. klasei
 • 25.05.2023.2. C, D un 3. A, B kl.  izbraukums Tērveti. Latvijas skolas soma
 • 24., 25.05.2023. - EKSĀMENS ANGĻU VALODĀ 9. klasei
 • 25.05.2023.1. - 2. klasei sporta diena
 • 19.05.2023. - PĒDĒJĀ ZVANA PASĀKUMS  9. KLAŠU SKOLĒNIEM
 • 16.05.2023.Starptautiskajai ģimenes dienai veltīts koncerts skolas aktu zālē plkst. 15.00
 • 10.05.2023.Pieredzes apmaiņa. Ciemos Oskara Kalpaka Rīgas tautas daiļamatu pamatskolas skolēnu pašpārvalde plkst. 13.00
 • 03.05.2023. - 3.C, D klases izbraukums uz Salaspils BD Latvijas skolas soma
Aprīlis
 • 4.,5.,6. un 14.aprīlis Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas nedēļa
 • 11.-14.aprīlis Tehnoloģiju mācību jomas nedēļa
 • 24.-28.aprīlis Sociālā un pilsoniskā mācību jomas nedēļa

Easter
 • 28.04.2023.- ICILS 2023 pētījums 8.d klasei
 • 26.04.2023. -   Starpdisciplinārais diagnosticējošais darbs 9.klasēm
 • 21.04.2023.Latvijas skolēnu 76. spartakiāde basketbolā 6.-7.kl. meitenēm Siguldā plkst.10.00
 • 21.04.2023. - Olimpiskās  dienas rīta vingrošana plkst.11.30
 • 21.04.2023. - 5.D klase  - muzejnodarbība Melngalvju namā Latvijas skolas soma
 • 20.04.2023. - 2.A, B, C, D klases  - RMM nodarbība Lasāmskapis Latvijas skolas soma
 • 19.04.2023. - 7.A, B, C klases  - Prima Tour aktivitāte "Rakstnieki Rīgas ielās" Latvijas skolas soma
 • 19.04.2023.TIMSS 2023 pētījums 4.d klasei
 • 19.04.2023. - 5.B klase  - muzejnodarbība Melngalvju namā Latvijas skolas soma
 • 18.04.2023. - 5.A klase  - muzejnodarbība Melngalvju namā Latvijas skolas soma
 • 18.04.2023.TIMSS 2023 pētījums 4.a klasei
 • 13.04.2023. - 5.C klase  - muzejnodarbība Melngalvju namā Latvijas skolas soma
 • 12.04.2023. - 8.A, B, C, D klases  - Lauras Vinogradovas radošās rakstīšanas nodarbība "Ceļa galā stāsts" Latvijas skolas soma
 • 12.04.2023. - 3.B, C, D klases  - RMM nodarbība Lasāmskapis Latvijas skolas soma
 • 11.04.2023.1.B, E un 3. A klases  - RMM nodarbība Lasāmskapis Latvijas skolas soma
 • 11.04.2023. Latgales priekšpilsētas sacensības florbolā 4.-5.kl. zēniem plkst. 14.00
 • 04.04.2023.Nodarbības dabaszinības 9.klasēm Rīgas Valsts klasiskajā ģimnāzijā
Marts
 • No 13. līdz 17.martam - skolēnu PAVASARA brīvlaiks
 • No 20 līdz 24. martam - Valodu mācību jomas nedēļa
 • 20.03. - 24.03. akcija “Draudzīgais aicinājums” – grāmatu ziedošana skolas bibliotēkai (E.Ratniece)
 • No 27. līdz 31. martam- SP aicina piedalīties Raibi krāsainajā nedēļā
 • No 27. līdz 31.martam - Dabaszinību mācību jomas nedēļa
 • 29.03.2023.Vecāku diena no plkst. 16.30 līdz 19.00 (skolas administrācija)
 • 23.03.2023.Starptautiskais matemātikas konkurss “Ķengurs” (matemātikas skolotāji)
 • 21.03.2023.Latgales pr. starpskolu sacensības florbolā 6. -7.kl. zēni plkst.14.00 (sk. G.Ruseckis)
 • 14.03.2023.ATVĒRTO DURVJU DIENA  (uzaicinātām PII)
 • 10.03.2023.Rīgas valstspilsētas matemātikas olimpiādes 2.posms 5. - 8. klasei
 • 09.03.2023.DD Matemātikā 3.klasei
 • 07.03.2023.DD Matemātikā 6.klasei
 • 02.03.2023. - 1.stundas laikā skolas matemātikas olimpiāde 4. klasēm, 107. kabinetā (matemātikas skolotāji)
 • 02.03.2023.DD Latviešu valodā 6.klasei
Februāris

1. klašu skolēnu papildus brīvlaiks no 06.02. līdz 10.02.2023.

 • 22.02.2023.DD Dabaszinībās 6.klasei
 • 21.02.2023.DD Latviešu valodā 3.klasei
 • 16.02.2023.Valentīndienas balle 5. - 9.klasēm no plkst. 16.00 līdz 19.00
 • 09.02.2023.Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8. - 9.klasēm
 • 03.02.2023.Burtiņu - cipariņu svētki 1. klasēm
 • 03.02.2023.Matemātikas olimpiāde 9. - 12. klasēm
Janvāris

Ziemas brīvdienas – no 2022. gada 26. decembra līdz 2023. gada 6. janvārim.

 • 20.01.2023.Fizikas olimpiāde 9. - 12. klasēm
 • 12.01.2023.Ķīmijas olimpiāde 9. - 12. klasēm
Decembris

bumba

Ziemas brīvdienas – no 2022. gada 26. decembra līdz 2023. gada 6. janvārim.

 • 23.12.2022.4.klašu skolēnu Ziemassvētku pasākums skolas aktu zālē plkst. 09.35-11.35.
 • 22.12.2022. Ziemassvētku koncerts plkst. 16.00.
 • 22.12.2022. - 3.klašu skolēnu Ziemassvētku pasākums skolas aktu zālē plkst. 09.35-11.35.
 • 21.12.2022. No plkst.16.00 līdz 19.00 skolas Ziemassvētku balle.
 • 21.12.2022. 1.klašu skolēnu Ziemassvētku pasākums skolas aktu zālē plkst. 09.35-11.35.
 • 20.12.2022.2.klašu skolēnu Ziemassvētku pasākums skolas aktu zālē plkst. 09.35-11.35.
 • 19.12.2022.Skolēnu Rūķu tirgus skolas gaiteņos no plkst. 12.30 līdz 13.30 1.-5.kl.
 • 07.12.2022.RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas karjeras nodarbība 9. klasēm skolas aktu zālē 3. un 4. stundā.
Novembris

karogs

 • 22.11.2022. Latvijas skolas somas ietvaros pasākums “Skaņupavēlnieks” 3. klases.
 • 17.11.2022. - Valsts svētku koncerts  skolas aktu zālē.
 • 14.11.2022.Latvijas skolas somas ietvaros pasākums tradicionālā un netradicionālā  gleznošana “Smilšu nodarbības” 2. klases.
 • 11.11.2022. - Lāčplēša dienai veltīts piemiņas brīdis skolas pagalmā plkst.16.30.
 • 11.11.2022.Pieredzes apmaiņa un  norvēģu skolotāju uzņemšana skolā no plkst. 9.00 – 16.00 aktu zālē
 • 10.11.2022. Latvijas skolas somas ietvaros pasākums “Skaņumājas muzikālas aktivitātes” 4. klases.
 • 09.11.2022.VECĀKU DIENA
  •  no plkst. 16.45 līdz 17.30 skolas aktu zālē PP BLPN speciālistes psiholoģiskās konsultēšanas jautājumos Aijas Lilienfeldes lekcija “Par bērnu agresivitāti”.
  • no plkst.17.30 līdz 19.00 tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem.
 • 08.11.2022.Latvijas skolas somas ietvaros pasākums "Atmodas dziesmas” 7., 8., 9.  klases
 • 04.11.2022.Latvijas skolas somas ietvaros pasākums “Kurš ņem un kurš dod?” 7. A, B, C klases.
 • 01.11.2022.SPKC vadītais Starptautiskais Skolēnu veselības paradumu pētījums 5.A un 5.B, 7.B un 7.C, 9.A un 9.D klases.
Oktobris

No 24. oktobra līdz 28. oktobrim skolēnu rudens brīvdienas!

No 3. oktobra līdz 7. oktobrim notiek     LDN

 • 07.10.2022.6.D klase “Latvijas skolas soma” Muzejpedagoģiska nodarbība LNVM muzejā “LATVIJAS REPUBLIKA 1918.–1940. GADS”.
 • 06.10.2022.6.C klase “Latvijas skolas soma” Muzejpedagoģiska nodarbība LNVM muzejā “LATVIJAS REPUBLIKA 1918.–1940. GADS”.
 • 05.10.2022.6.B klase “Latvijas skolas soma” Muzejpedagoģiska nodarbība LNVM muzejā “LATVIJAS REPUBLIKA 1918.–1940. GADS”.
 • 04.10.2022.6.A klase “Latvijas skolas soma” Muzejpedagoģiska nodarbība LNVM muzejā “LATVIJAS REPUBLIKA 1918.–1940. GADS”.
Septembris

26.09.2022. Skolas padomes sanāksme plkst.18.00 aktu zālē.

01.09.2022. - plkst. 10.00 ZINĪBU DIENA - svinīgs pasākums.

Jūnijs

cerini2

15.06.2022. - IZLAIDUMS 9. klasēm plkst. 16.00

07.06.2022. - EKSĀMENS LATVIJAS VĒSTURĒ 9. klase

01.06.2022. - EKSĀMENS SVEŠVALODĀ 9. klase

Maijs

md                     karogs

 • 31.05.2022.Liecību izsniegšana 1. - 8. KLAŠU skolēniem plkst. 9.00!
 • 27.05.2022. - EKSĀMENS MATEMĀTIKĀ 9. klase
 • 24.05.2022. - EKSĀMENS LATVIEŠU VALODĀ 9. klase
 • 20.05.2022. - PĒDĒJĀ ZVANA PASĀKUMS  9. KLAŠU SKOLĒNIEM
 • 11.05.2022.Starptautiskajai ģimenes dienai  veltīts  koncerts skolas aktu zālē plkst. 13.00
Aprīlis

APRĪLIS - SASNIEGUMU  MĒNESIS

APRĪLĪ – vadīsim Karjeras dienas klases stundas

Krāsainā nedēļa  11.04.-14.04.

 • 27.04.2022.8.d klases skolēnu piedalīšanās ICCS pētījumā
 • 22.04.2022.Olimpiskā dienaolimp
 • 01.04.2022. Joku diena
Marts

MARTS - SKOLAS JUBILEJAS   MĒNESIS

14.03. līdz 18.03.  – pavasara brīvlaiks skolēniem

07.03. - 11.03. akcija “Draudzīgais aicinājums” – grāmatu ziedošana skolas bibliotēkai (E.Ratniece)  

 • 10.03.2022.9.kl. skolēnu ZPD skolas konference plkst.13.00
 • 10.03.2022.1.-8.kl. projektu diena “Rīgas Pļavnieku pamatskolai-10”
 • 03.03.2022.Valsts diagnostikas darbs dabaszinībās 6.klasei
Februāris


07.02. līdz 11.02.  – papildus brīvlaiks 1.klašu skolēniem

 • 24.02.2022. - Valsts diagnostikas darbs matemātikā 6.klasei
 • 23.02.2022. - Valsts diagnostikas darbs matemātikā 3.klasei
 • 18.02.2022.Burtiņu un cipariņu svētki 1.kl. skolēniem
 • 17.02.2022. - Valsts diagnostikas darbs latviešu valodā 3.klasei
 • 16.02.2022.Valsts diagnostikas darbs latviešu valodā 6.klasei
 • 10.02.2022. -Valsts diagnostikas darbs latviešu valodā (mutvārdu daļa), 3.klasēm, plkst. 9.00
 • 02.02.2022. - Skolas padomes sanāksme plkst.18.30 (tiešsaistē)
   
Janvāris

Ziemas brīvlaiks no 22.12.2021. - 04.01.2022.

9. klašu skolēnu ZPD konsultācijas ar darba vadītāju.

 • 26.01.2022. - Skolas padomes sanāksme plkst.18.30 (tiešsaistē).
 • 21.01.2022. - 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena.
Decembris

Ziemas brīvlaiks no 22.12.2021. - 04.01.2022.

 • 21.12.2021. - Liecību izsniegšana. Ziemassvētku koncerts (tiešsaistē).
 • 14.12.2021. - tiešsaistes nodarbība 6. klasēm "Kā efektīvi izmantot enerģiju?" , (sk.D.Podjavo)
Novembris

NOVEMBRIS - PATRIOTISMA MĒNESIS     karogs                                           

No 08.11.21. līdz 17.11.21. klases audzinātājs vada klases stundu par Latviju.

Tiek īstenotas iniciatīvas "Latvijas skolas soma" kultūras norises digitālā veidā.Latvijas_skolas_soma

 • 25.11.2021. - RD LD nodarbības1.kl.skolēniem "Drošība mājas un citās sabiedriskās vietās" (sk. A.Līpenīte)
 • 11.11.2021. - Lāčplēša diena. Foto kolāžas izveide. (skolēni, kl. audzinātāji).
   

Oktobris

Rudens brīvdienas – no 2021. gada 18. oktobra līdz 29. oktobrim

 • 25.,10. un 27.10.2021. - Izglītojoša nodarbība par reproduktīvo veselību 6. un 9. klašu skolēniem.
 • 14.10.2021. - RD LD nodarbības 1. klašu skolēniem "Drošība mājās un sabiedriskās vietās".
 • 04.10. - 10.10.2021. - Labo darbu nedēļa.
Septembris
 • 22.09.2021. - Skolas Padomes sanāksme plkst. 18.00 (skolas aktu zālē), S.Spalva
 • 01.09.2021. - Zinību diena (skatīt afišu)
Jūnijs

 

 • 11.06.2021.9. klašu izlaidums (R.Poga, klašu audzinātāji)
 • 02.06.2021.Skolas padomes sēde tiešsaistē plkst.18.00 (K. Liepnieks, S. Spalva)
Maijs

01.05 - 31.05. Iniciatīvas projekta ''Latvijas skolas soma'' digitāli online pasākumi

 • 21.05.2021. - Olimpiskā diena 1. - 8. klasēm - plkst. 10.00 rīta vingrošana, visas dienas garumā veic pārvietošanos fiksējot rezultātu. (sk. I. Brīdiņa)
 • 13.05.2021.Ģimenes dienai veltīts koncerts. (sk. R. Poga, A. Līpenīte, M. Priedīte - Abricka)
 • 08.05.2021. - Eiropas eksāmens. (sk. A. Dzene)
Aprīlis

12.04. - 23.04. akcija “Draudzīgais aicinājums” – grāmatu ziedošana skolas bibliotēkai (E.Ratniece)

Līdz 20.04. pieteikuma un dzejoļa video ierakstu iesūtīšana Rīgas bērnu un jauniešu konkursam ,,Rīgas zvirbulis" (R.Poga, A.Līpenīte)

Līdz 22.04. video iesūtīšana konkursam ,,Uzdrīkstos, domāju, radu!" (A.Zalviņa, I.Nazarova)

 • 29.04.2021.Diagnosticējošais darbs Matemātikā  9.klasei.
 • 27.04.2021.Diagnosticējošais darbs Latviešu valodā  9.klasei.
 • 21.04.2021. - Matemātikas konkursa  "Tik vai cik" 4. klašu skolēniem, 4.kārta (sk. M.Neimane, A.Līpenīte).
 • 20.04.2021.Diagnosticējošais darbs Dabaszinībās 9.klasei.
 • 16.04.2021. - plkst. 13.00 angļu valodas olimpiāde tiešsaistē (sk.L.Dievbērna, sk. A.Kuta).
 • 01.04.2021.1.APRĪLIS - ATSLODZES DIENA! Diena, kad skolēniem iespējams nokārtot mācību pārādus!
Marts

PAVASARA BRĪVLAIKS no 2021. gada 15. marta līdz 19. martam!

 • 25.03.2021. - Valodu diena (L.Dievbērna, K.Siveca).
 • 12.03.2021. - Skolas skolēnu tiešsaistes klases stundas:
 • plkst. 9.00  - 2. - 3.klasēm (A.Līpenīte)
 • plkst. 10.00  - 4. - 6.klasēm (I.Elmane)
 • plkst. 11.00  - 7. - 9.klasēm (V.Granta)
 • 11.03.2021. - 1. KLASĒM tiešsaistes pasākums "100 dienas skolā" plkst. 12.00 (A.Līpenīte, R.Poga).
 • 10.03.2021. - Daiļrunātāju konkurss angļu valodā 4. klasei My favourite season (L.Dievbērna, A.Kuta).
 • 09.03.2021. -Diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasei ( A.Līpenīte, L. Muižniece).
 • 05.03.2021. - plkst. 17.00 tiešsaistē "Sarunas ar 4.-6.kl. vecākiem" (atbalsta personāls).
 • 04.03.2021. - Diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6. klasei - tiešsaistē L. Muižniece).
 • 03.03.2021.Diagnosticējošais darbs 3. klasei latviešu valodā rakstu daļa (A.Līpenīte, L.Muižniece).
 • 02.03.2021. - 9.klašu skolēnu ZPD aizstāvēšana (tiešsaistē).
Februāris
 • 26.02.2021. - Plkst.10:00 tiešsaistē Rīgas pilsētas matemātikas 71. olimpiādes 2. posms 5.-8.kl. (matem. skolotāji, D. Karpušenko).
 • 25.02.2021. - Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei. (L. Muižniece).
 • 17.02.2021. - Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6. klasei. (L. Muižniece).
 • 11.02.2021.Diagnosticējošais darbs 3. klasei latviešu valodā mutvārdu daļa (A.Līpenīte).
 • 10.02.2021. - Ēnu dienai alternatīvā aktivitāte "Saruna ar profesionāli" (kl.audz., D.Karpušenko).
 • 09.02.2021. Drošāka interneta diena 2021, dalība Vislatvijas tiešsaistes viktorīnā (kl.audz., D.Karpušenko).
 • 05.02.2021. Matemātikas konkurss 4. klasēm "Tik vai cik" (A. Līpenīte, M.Neimane).
 • 05.02.2021. - Tiešsaistes koncertlekcija 2. a,b,c,d un 3. c klasēm “Mūsu Maestro.Raimonds Pauls” iniciatīvas projekta "Latvijas Skolas soma" ietvaros (G.Ļuļe, L.Šņore).
Janvāris

1. - 4. klasēm - brīvlaiks pagarināts līdz  22.01.2021.!

 • 29.01.2021.Plkst.10:00 tiešsaistē Rīgas pilsētas matemātikas 71. olimpiādes 2. posms 9.-12.klases skolēniem.
 • 04.01.2021. Latviešu valodas olimpiāde tiešsaistē 8.,9.klases skolēniem.

Arhīvs